GIỚI THIỆU

Giới thiệu

Chào mừng BẠN đã đến đây, Ngôi nhà BVBank!

Tại đây BẠN sẽ tìm thấy một môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và đầy năng động của cuộc sống số đang diễn ra... BẠN sẽ đứng trước nhiều thử thách, cơ hội thăng tiến luôn mở ra mỗi ngày chào đón BẠN.

Tại đây, BẠN sẽ được khuyến khích làm những điều khác biệt để cùng tạo ra những giá trị mới, hiệu quả hơn để cùng tất cả thành viên đại gia đình BVBank tiến xa trên con đường xây dựng sự nghiệp.

Cùng BẠN phát triển sự nghiệp

Mỗi một nhân viên đều được xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp ngay từ đầu, phù hợp với thế mạnh riêng. Từ đó BẠN dễ dàng định hướng và thăng tiến. Chúng tôi tin rằng, với sự nỗ lực của BẠN cùng với những điều kiện tốt nhất mà BVBank tạo ra, BẠN và BVBank sẽ cùng phát triển.

Cân bằng công việc và cuộc sống

BẠN sẽ luôn chủ động được thời gian và chất lượng công việc. Đồng thời, các chính sách phúc lợi, hỗ trợ nhân viên cũng liên tục được cải thiện để cân bằng "Công việc và Cuộc sống". Không chỉ vậy, các hoạt động văn hóa, kết nối nhân viên cũng thường xuyên được diễn ra để mang đến đời sống tinh thần tốt nhất cho mỗi người BVBank.

Trách nhiệm với cộng đồng

Là một tổ chức năng động và đầy trách nhiệm với cộng đồng. BẠN sẽ là một thành viên mới cùng BVBank góp phần cải thiện đời sống xã hội xung quanh trở nên tốt đẹp hơn từ các hoạt động cộng đồng tích cực của chúng ta.

Hãy bắt đầu hành trình với BVBank

Cơ hội nghề nghiệp

Hãy lựa chọn khu vực gần BẠN để có được những cơ hội việc làm phù hợp nhất

Vị trí cần tuyển
Số lượng
Mức lương
Nơi làm việc
Ngày hết hạn
Số lượng
10
Thương lượng
Hà Nội
31/07/2024
Số lượng
30
Thương lượng
Hà Nội
30/06/2024
Số lượng
5
Thương lượng
Hồ Chí Minh
11/07/2024
Số lượng
1
Thương lượng
Hồ Chí Minh
12/07/2024
Số lượng
1
Thương lượng
Miền Đông
31/07/2024
Số lượng
1
Thương lượng
Miền Đông
31/07/2024
Số lượng
10
Thương lượng
Hồ Chí Minh
; Hà Nội
; Đông Bắc
; Miền Tây
21/06/2024
Số lượng
1
Thương lượng
Hồ Chí Minh
21/06/2024
Số lượng
5
Thương lượng
Hồ Chí Minh
21/06/2024
Số lượng
1
Thương lượng
Trung Du
; Cao Nguyên
05/07/2024
Số lượng
10
Thương lượng
Hà Nội
; Miền Đông
; Miền Tây
10/07/2024
1 7