Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng

Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng

BVBank hiện đang tuyển dụng vị trí này tại Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu (TP Bà Rịa, Châu Đức), Long An (Kiến Tường) và Đồng Nai (Long Khánh).

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Kiểm soát nghiệp vụ liên quan QLTD như kiểm soát nội dung phê duyệt cấp tín dụng theo quy định BVB, hồ sơ pháp lý bên được cấp tín dụng/Chủ tài sản bảo đảm và tài sản bảo đảm, văn kiện tín dụng, hồ sơ giải ngân, thu nợ, giải chấp, .... đúng phê duyệt và quy định theo hạn mức được phân quyền.
 • Kiểm soát công tác hoàn thiện thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm, nhập, xuất kho, giải chấp tài sản bảo đảm tuân thủ các điều kiện phê duyệt của ngân hàng và pháp luật.
 • Kiểm soát, quản lý hiệu quả năng suất, thời gian xử lý hồ sơ trong thời hạn quy định.
 • Quản lý hồ sơ, lưu trữ hồ sơ tín dụng theo quy định cho các khách hàng phát sinh tại các ĐVKD.
 • Trong phạm vi được ủy quyền, thực hiện ký kết văn kiện tín dụng, văn bản có liên quan;
 • Đào tạo, hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho CBNV trong bộ phận
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ/đột xuất, các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo cấp trên;
 • Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của lãnh đạo cấp trên.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Bằng cấp, chứng chỉ

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật hoặc các ngành/chuyên ngành khác có liên quan.

Kinh nghiệm

 • Có kinh nghiệm về kiểm soát hồ sơ tín dụng trong các ngân hàng tối thiểu 2 năm hoặc đã làm việc tại vị trí tương đương.

Kiến thức, kỹ năng cần có

 • Kiến thức liên quan đến nghiệp vụ Tín dụng, Bảo lãnh ngân hàng;
 • Kiến thức về các Quy định Pháp luật liên quan đến Tín dụng;
 • Có khả năng làm việc độc lập;

 

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Miền Tây
Miền Đông
Hà Nội
Số điện thoại *
Đính kèm CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển