Chuyên viên Quản lý Dự án

Chuyên viên Quản lý Dự án

Ngân hàng Bản Việt đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý Dự án tại Hồ Chí Minh

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Xây dựng khung pháp lý trong quản lý dự án trọng điểm của BVBank

 • Xây dựng, ban hành và giám sát các chính sách, quy định, quy trình, thủ tục về đề xuất dự án, phê duyệt dự án, đảm bảo các dự án được phê duyệt nằm trong định hướng chiến lược và có các mục tiêu phù hợp với các mục tiêu chiến lược của ngân hàng;
 • Xây dựng, ban hành và giám sát các chính sách, quy định, quy trình, thủ tục về triển khai dự án từ lúc dự án được phê duyệt cho đến hết giai đoạn chuyển giao vận hành, đảm bảo dự án được triển khai thành công theo kế hoạch, đúng chất lượng, trong ngân sách;

Tham mưu đề xuất dự án

 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan để lựa chọn giải pháp để áp dụng cho ngân hàng;
 • Phối hợp với các nhà cung cấp, các đơn vị liên quan lập đề xuất dự án, kế hoạch triển khai các dự án trong toàn hàng;

Quản lý tập trung các dự án trọng điểm trong khung pháp lý đã ban hành

 • Tổ chức giám sát việc triển khai các dự án đảm bảo việc tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình, thủ tục trong quá trình triển khai dự án;

Đánh giá hiệu quả dự án

 • Phân tích, thẩm định các đề xuất dự án, đảm bảo các mục tiêu của dự án phù hợp với các mục tiêu chiến lược của ngân hàng;
 • Phân tích, thẩm định lợi ích (đo lường được và không đo lường được) của các đề xuất dự án so với chi phí triển khai trước khi trình duyệt;
 • Đánh giá từng giai đoạn và đánh giá sau dự án, phối hợp với các đơn vị liên quan ghi nhận các lợi ích mà các dự án đã đạt được;

Làm đầu mối phối hợp các đơn vị liên quan trong triển khai các dự án trọng điểm

 • Tổ chức triển khai các dự án, đảm bảo dự án đạt được các mục tiêu và lợi ích ban đầu đã đặt ra;
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan và các nhà cung cấp dịch vụ để giám sát và điều phối thực hiện các dự án đúng tiến độ, giải quyết các vấn đề và rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện dự án;
 • Báo cáo kịp thời cho cấp có thẩm quyền về tiến độ công việc, các vấn đề, rủi ro, và các đề xuất liên quan đến việc thực hiện các dự án đúng thời hạn và đạt được các mục tiêu đề ra; lập và trình đề xuất tổng thể mục tiêu, giải pháp, lợi ích, và chi phí cho các dự án triển khai trong ngân hàng;
 • Kiểm tra các điều kiện hoàn thành dự án và đề xuất nghiệm thu, sau khi hoàn thành các dự án;
 • Đánh giá các dự án sau thời gian vận hành chính thức.

Thực hiện các công tác khác theo chỉ đạo, phân công của Trưởng Phòng Quản lý dự án.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Bằng cấp, chứng chỉ

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản lý dự án, Quản trị kinh doanh, Quản lý công
 • Quản lý dự án PMP, CSM, MPM, PPM…

2. Kinh nghiệm làm việc

 • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực Quản lý dự án, ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính.
 • Kỹ năng Quản lý dự án vững vàng và định hướng kết quả.
 • Kiểm soát các dự án liên quan đến Kế hoạch, Chi phí, Nguồn lực, Chất lượng, Phạm vi & Rủi ro và thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng.
 • Hiểu biết hoạt động ngành tài chính ngân hàng.

3. Kỹ năng, yêu cầu khác

 • Kỹ năng làm việc nhóm, quản lí thời gian, sắp xếp và tổ chức công việc khoa học. 
 • Xử lý tình huống tốt và giải quyết vấn đề nhanh chóng
 • Tổ chức và quản lý hiệu quả công việc
 • Khả năng tư duy, sáng tạo, phân tích, tổng hợp, trình bày tốt

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Đính kèm CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển