Chuyên viên Quản trị Hệ thống

Chuyên viên Quản trị Hệ thống

BVBank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản trị Hệ thống này tại Hồ Chí Minh.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Quản lý và chịu trách nhiệm cài đặt ,vận hành các hệ thống Active Directory, hệ thống Linux, Mail Open Source, Vmware.
 • Monitor hệ thống qua Grafana, theo dõi và tối ưu hóa hiệu suất của các ứng dụng.
 • Lập kế hoạch sao lưu và phục hồi hệ thống Active Directory, hệ thống Linux, Mail Open Source, Vmware.
 • Quản lý truy cập người sử dụng, các thiết bị, công cụ sử dụng để truy cập hạ tầng hệ thống thông tin đảm bảo tuân thủ theo quy định Ngân hàng; báo cáo sự cố hệ thống cho cấp quản lý trực tiếp, cảnh báo sớm và báo cáo các sự cố kỹ thuật nghiêm trọng.
 • Xây dựng hệ thống dự phòng thảm họa (DRP), phương án dự phòng thẩm họa liên quan trách nhiệm quản lý nhằm bảo đảm hoạt động liên tục hệ thống thông tin.
 • Tham gia xây dựng các phương án khắc phục sự cố, phương án bảo đảm hoạt động liên tục (BCP).
 • Thực hiện công tác đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện và các đề xuất kiến nghị hành động cải tiến/khắc phục đảm bảo hạ tầng CNTT của Ngân hàng vận hành ổn định và an toàn.
 • Thường xuyên nghiên cứu để nâng cao kiến thức về các sản phẩm OpenSource;

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Bằng cấp, chứng chỉ

Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên ngành về công nghệ thông tin.

2. Kinh nghiệm làm việc

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm việc triển khai, quản trị hệ thống Active Directory, Mail Linux, các hệ thống từ 200 người trở lên.

3. Kỹ năng, yêu cầu khác

 • Có kiến thức cấu hình vận hành hệ thống Unix là một lợi thế
 • Kiến thức cơ bản về, MCSA, LPI ưu tiên có chứng chỉ LPI
 • Năng lực làm việc nhóm tốt

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Đính kèm CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển