Giám đốc Định giá Tài sản Bảo đảm

Giám đốc Định giá Tài sản Bảo đảm

BVBank đang tuyển dụng vị trí Giám đốc Định giá Tài sản Bảo đảm tại Hồ Chí Minh.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện và phê duyệt hồ sơ định giá trong thẩm quyền được giao:

 • Thực hiện thẩm định giá các tài sản các luồng định giá nhanh theo sản phẩm; tư vấn giá thị trường; định giá các tài sản có mức độ phức tạp, ít phổ biến trên thị trường như Bất động sản (dự án khu dân cư, cao ốc văn phòng,...), Động sản (lô dây chuyền máy thiết bị không phổ biến, máy thiết bị chuyên dụng, xe nhập khẩu chuyên dụng..), thủy điện …
 • Phê duyệt các hồ sơ thẩm định giá theo phân quyền;

Quản lý nhân sự trực thuộc (nếu có):

 • Phân công công việc, hồ sơ thẩm định giá phát sinh cho các nhân sự theo phân công của lãnh đạo trung tâm;
 • Hướng dẫn và giải đáp vướng mắc về nghiệp vụ cho cán bộ định giá và ĐVKD;

Nhiệm vụ khác:

 • Nhận diện rủi ro trong quá trình kiểm soát nghiệp vụ để báo cáo, đề xuất hoặc xử lý thích hợp theo thẩm quyền, đảm bảo các khiếm khuyết, tồn tại được phát hiện và xử lý kịp thời.
 • Phối hợp công việc với các đơn vị trong nội bộ có liên quan đến nghiệp vụ thẩm định giá;
 • Tham gia góp ý đối với dự thảo các văn bản liên quan trong nội bộ;
 • Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Trung tâm định giá TSBĐ.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Trung tâm định giá TSBĐ.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Bằng cấp, chứng chỉ

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Thẩm định giá, Luật, cơ khí, xây dựng, đất đai

2. Kinh nghiệm làm việc

Ít nhất 05 năm kinh nghiệm thẩm định giá và 03 năm kinh nghiệp phê duyệt định giá. Ưu tiên ứng viên đã từng làm quản lý và phê duyệt tại ngân hàng.

3. Kỹ năng, yêu cầu khác

 • Năng lực thẩm định giá nhiều loại tài sản phức tạp như Bất động sản (dự án khu dân cư, cao ốc văn phòng,...), Động sản (lô dây chuyền máy thiết bị không phổ biến, máy thiết bị chuyên dụng, xe nhập khẩu chuyên dụng..)
 • Lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.
 • Xử lý tình huống, giải quyết vấn đề
 • Khả năng phân tích, đánh giá, dự báo tốt

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Đính kèm CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển