Trưởng Bộ phận Bảo mật và Tuân thủ Công nghệ thông tin

Trưởng Bộ phận Bảo mật và Tuân thủ Công nghệ thông tin

BVBank đang tuyển dụng vị trí Trưởng Bộ phận Tuân thủ và Bảo mật tại Hồ Chí Minh.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Hỗ trợ cấp quản lý trực tiếp Xây dựng, soạn thảo các chính sách, quy trình về quản lý bảo mật và kiểm tra việc thực hiện.

 • Định kỳ theo dõi các quy định mới nhất về vận hành, quản lý bảo mật của Ngân hàng Nhà nước
 • Định kỳ theo dõi và cập nhất các tiêu chuẩn, thông lệ tốt nhất về vận hành quản lý bảo mật của ngành
 • Đề xuất chỉnh sửa, ban hành các chính sách, quy trình về quản lý an toàn bảo mật thông tin.

Xây dựng kế hoạch và thực hiện việc kiểm tra các vấn đề về an toàn, bảo mật thông tin trong Ngân hàng.

 • Lập kế hoạch kiểm tra định kỳ về tuân thủ bảo mật bao gồm (cấu hình bảo mật, truy cập, bản vá lỗi …)
 • Giám sát việc thực hiện, kiểm tra việc tuân thủ bảo mật CNTT của ngân hàng.
 • Phân tích, tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra cho cấp quản lý trực tiếp và các đơn vị liên quan về các vấn đề cẩn chỉnh sửa theo quy định
 • Theo dõi việc thực hiện chỉnh sửa các vấn đề liên quan đến bảo mật, các điểm yếu về bảo mật thông tin

Phối hợp với các đối tác bên ngoài ngân hàng về việc kiểm tra về an toàn, bảo mật thông tin

Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo Phòng.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Bằng cấp, chứng chỉ

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các ngành khác chuyên về bảo mật thông tin.
 • Ưu tiên MCSA/MCSE, CCNA/CCNP, PCI-DSS, ISO 27001, Swift CSP.

2. Kinh nghiệm làm việc

 • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm chuyên viên bảo mật hoặc chính sách tuân thủ.

3. Kỹ năng, yêu cầu khác

 • Am hiểu về nghiệp vụ CNTT, các quy định pháp luật liên quan,....
 • Khả năng phân tích vấn đề, lập kế hoạch, quản lý nhóm, chịu áp lực công việc cao.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Đính kèm CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển