Giám đốc Hỗ trợ Tín dụng - Phú Thọ

Giám đốc Hỗ trợ Tín dụng - Phú Thọ

Ngân hàng Bản Việt đang tuyển dụng vị trí Giám đốc Hỗ trợ Tín dụng tại Phú Thọ.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Thực hiện các nghiệp vụ sau trong phạm vi được phân công, phân quyền:

 • Tiếp nhận, kiểm tra danh mục và xác thực hồ sơ tín dụng nhận bàn giao từ ĐVKD.
 • Kiểm tra thẩm quyền phê duyệt cấp tín dụng trong phạm vi được phân công.
 • Kiểm soát soạn thảo và ký kết văn kiện tín dụng trong phạm vi được ủy quyền.
 • Kiểm tra việc thực hiện các thủ tục bảo đảm tiền vay.
 • Kiểm soát Giải ngân.
 • Kiểm soát thu nợ, cơ cấu nợ.
 • Kiểm tra và xác nhận giải chấp, bàn giao hồ sơ Tài sản bảo đảm.

Quản lý việc lưu trữ hồ sơ Tài sản bảo đảm, hồ sơ tín dụng tại ĐVKD.

Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của các bên liên quan.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc TT QLTD và Trưởng phòng XLGD TD.

Tham mưu, đề xuất và báo cáo trực tiếp cho Trưởng/Phó phòng XLGD TD

YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

Bằng cấp, chứng chỉ

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Luật, Tài chính ngân hàng hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương

Kinh nghiệm

 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở các vị trí tương đương tại các mảng nghiệp vụ thẩm định tín dụng, quản lý tín dụng
 • Nắm vững các quy trình, quy định và hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến nghiệp vụ QLTD của BVB
 • Kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ tín dụng ngân hàng.
 • Hiểu biết đầy đủ về quy chế cấp tín dụng, quy chế bảo đảm tiền vay, quy định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định pháp luật liên quan đến nghiệp vụ tín dụng, bảo lãnh, bảo đảm tiền vay và các quy định khác có liên quan

Yêu cầu, kỹ năng khác

 • Kỹ năng giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng đàm phán.
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Có tính tuân thủ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Chọn văn phòng bạn dự tuyển
Trung Du
Cao Nguyên
Số điện thoại *
Đính kèm CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển